Webový prohlížeč audio/video záznamů přednášek: přidání funkcionality

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá přidáním funkcionality k již vytvořenému webovému prohlížeči záznamů přednášek, která byla vypracována Ing. Josefem Žižkou jako diplomová práce. První část je úprava pomocného programu pro extrahování slidů tak, aby byla možná co nejvyšší míra automatizace při přidávání nových videozáznamů do systému. Druhá část se zabývá vytvářením pluginů do JW Playeru, který přehrává videozáznamy přednášek.
Thesis deal with adding of features to already created Web-based lecture browser, which was elaborated by Ing. Josef Žižka as a dissertation. The first part is adjustment of utility for slides detection and extraction with the claim on the highest possible automation to add new videos into the system. The second part deals with creating plugins for JW player which plays video lectures.
Description
Citation
KALVODA, A. Webový prohlížeč audio/video záznamů přednášek: přidání funkcionality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A) . Otázky u obhajoby: V záznamoch prednášok sa vyskytujú aj úseky s tichom. Bolo by možné pri zrýchlenom prehrávaní tieto úseky automaticky preskakovať? Bolo by možné na základe výstupu rozpoznávača reči automaticky zrýchlovať či spomalovať video záznam keď prednášajúci hovorí pomaly alebo rýchlo?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO