Vestavěné moduly moderních mobilních zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce pojednává o vývoji mobilní aplikace pro platformu Windows Phone 7 zaměřenou na změnu životního stylu a řešení problémů s váhou, kondicí a fyzickým vzhledem. Aplikace využívá vestavěných modulů moderních mobilních telefonů, jako jsou GPS navigace, kamera s vysokým rozlišením a připojení k internetu. Vývoj je popsán od obecného úvodu do problému, přes popis hlavních rysů platformy Windows Phone 7, konkrétní architekturu aplikace a řešení implementačních problémů, až po popis použitých metod a nástrojů při návrhu a plánování, popis knihoven a rámců třetích stran.
This bachelor thesis concerns mobile application development for Windows Phone 7 platform focused on lifestyle changes and dealing with problems concerning weight, physical condition and appearance. The application uses built-in modules of modern mobile phones like GPS navigation, high resolution camera and Internet connection. The application development description starts from general introduction of the issue, through description of main features of the platform Windows Phone 7, concrete architecture of the application and solution of implementation problems, to description of methods and tools used for the design and planning, library and third-party framework description.
Description
Citation
PELIKÁN, O. Vestavěné moduly moderních mobilních zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Mimo nevhodný výběr jídla může obezitu člověka zapřičinit mnoho dalších aspektů, jako například nevhodné návyky z pohledu načasování stravování/spánku vzhledem k dennímu bioritmu, popř. k předchozímu jídlu. Plánujete rozšířit aplikaci i o podporu uživatele v dalších ohledech? Plánujete v budoucnosti rozšířit aplikaci i pro jiné platformy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO