Rozšíření balíčkovacího nástroje APT pro komunikaci se systémem Spacewalk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Spacewalk je opensource nástroj pro správu Linuxových systémů. Spacewalk pracuje se systémy Fedora a Red Hat Enterprise Linux, na kterých je možné z něj stáhnout balíčky pomocí nástrojů yum a yum-rhn-plugin. Avšak pro systémy Debian takový nástroj neexistuje. Tato práce navazuje na diplomovou práci Lukáše Ďurfiny, který do Spacewalku přidal podporu pro Debian balíčky. Cílem této práce je vytvořit rozšíření nástroje apt-get, které umožní stažení balíčku ze Spacewalku na Debian systém.
Spacewalk is an open source management solution for Linux systems. It works well with Fedora and Red Hat Enterprise Linux, where one can install and upgrade packages using yum and yum-rhn-plugin tools which download packages from Spacewalk. Unfortunatelly, for Debian, there is no such tool. This work reassumes Master Thesis of Lukáš Ďurfina, who added initial support for Debian in Spacewalk Server. The main goal is to write a plug-in for apt-get, which allows downloading the packages for a Debian system from Spacewalk.
Description
Citation
LUKAŠÍK, Š. Rozšíření balíčkovacího nástroje APT pro komunikaci se systémem Spacewalk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Ve své prezentaci důkladně rozeberte náročnost vámi řešeného problému, specificky zdůvodněte proč tento problém řešíte jako jeden z prvních na světě. Ve své prezentaci nebo v rámci zodpovězení otázek důkladně oddělte míru zpracování tohoto problému L. Ďurfinou a vámi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO