Grafy ve webovém prohlížeči pomocí Javascriptu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská se práce se zabývá studiem tvorby grafů ve webových prohlížečích. První část obsahuje podrobnou studii současných technologií a návrh aplikace. Praktická část zahrnuje vývoj, popis a dokumentaci aplikace. Výsledkem je funkční přenositelná knihovna pro tvorbu grafů v elementu canvas v jazyce JavaScript a grafické uživatelské rozhraní.
This bachelor's thesis deals with displaying graphs in web browsers. The first part introduces in detail current technologies and application design. The practical part includes implementation, description and documentation of the application. The result is a functional portable library for graph creation in JavaScript using canvas element and graphical user interface.
Description
Citation
ZAJÍC, J. Grafy ve webovém prohlížeči pomocí Javascriptu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO