Šachový program s různými variantami šachů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavním úkolem bylo vytvořit program umožňující hru člověka proti počítači a počítače proti počítači s možností volby vybraných variant šachů. Začátek práce opisuje algoritmy pro hraní her a jich různé vylepšení. Následuje opis vybraných variant, ohodnocovací funkce, jejich změn, návrh programu a grafického užívatelského rozhraní.
The main task was create a program allowing human play against the computer and computer to computer with the option selected variants of chess. To start work describes algorithms for playing games and their various features. The following is a copy of selected options, evaluation function, the changes on top of the program and the graphical user interface.
Description
Citation
MYDLIAR, J. Šachový program s různými variantami šachů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: V čem jste při implementaci aplikace využil předchozí práce a čeho si na své bakalářské práci nejvíce ceníte? Co znamená datum v hlavičkách zdrojových souborů? Je to datum vytvoření souboru, datum poslední aktualizace nebo datum vložení hlavičky do souboru (všechna data jsou totiž 15. 5. 2011, což působí podezřele)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO