Portál pro firemní objednávaní obědů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V této práci je popsán návrh a implementace webového portálu pro zajištění objednávání obědů firemním zaměstnancům. Portál je určen pro dodavatele zajišťujícího firemní stravování jako nástroj pro jednoduché vystavení jídelníčku, správu firemních zaměstnanců a jednotlivých jídelen. Dále poskytuje dodavateli přehled objednávek a celkovou cenu. Jednotlivým strávníkům pak portál umožňuje online objednávání obědů a evidenci historie objednávek. Portál je implementován pomocí objektově orientovaného přístupu na třívrstvé architektuře s použitím nástrojů ASP.NET Framework, MS SQL Server a AJAX Control Toolkit.
This thesis describes design and implementation of web portal for providing lunch booking for company employees. Portal is intended to lunch provider as a tool for publishing the menu, management of company employees and restaurants. It provides overview of orders and total cost to provider. Employees can online booking lunches and show the history of orders. Portal is implemented using object oriented programming on three-tier architecture using tools like ASP.NET Framework, MS SQL Server and AJAX Control Toolkit.
Description
Citation
LANG, J. Portál pro firemní objednávaní obědů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Ráb (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jak náročné by bylo zapojení alternativního databázového serveru místo původního MS SQL - např. PostgreSQL nebo MySQL? Jak náročné by bylo modifikovat systém tak, aby spolupracoval např. s elektronickou pokladnou v restauraci? Stručně shrňte rozdíl použití aplikace v závodní (případně školní) jídelně a v běžné restauraci. Liší se uvedené provozy v nějakých procesech, případech použití?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO