Rozhodování uživatelů a paradox volby v prostředí WWW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou teorie rozhodování uživatelů v prostředí WWW. Proto je v ní rozebrána teorie zabývající se jevy jako paradox volby, kde se poté zaměřuje především na pojem použitelnosti aplikací. Na základě teorie se práce zabývá výběrem, přepracováním a testováním konkrétní webové aplikace s ohledem na použitelnost. Dále jsou v práci rozebrány metodologie, postupy, výsledky měření i závěry z testování. Na jejich základě byla stanovena obecná doporučení pro tvůrce aplikací v prostředí WWW, která mohou pomoci při návrhu použitelnějších systémů.
This Bachelor thesis deals with the theory of decision making of web users. Therefore, it analyzes theories of phenomena such as the paradox of choice with closer focus on the concept of usability in applications. Based on previous theories, the work describes the selection, revision and testing of specific web application in context with term of the usability. The thesis also analyzes the methodology, procedures, measurement results and conclusions of testing. As a result, there were made few general recommendations for designers of internet applications that can help in the process of designing more usable systems.
Description
Citation
SMOLÍK, J. Rozhodování uživatelů a paradox volby v prostředí WWW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Ráb (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Nemyslíte si, že by bylo vhodné provést testování původní a upravené verze aplikace na disjunktních množinách uživatelů? Proč si myslíte, že je lepší testovat uživatele nejprve na upravené verzi aplikace a až poté na původní?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO