Databázový systém PostgreSQL v prostředí webu

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce pojednává o principech ukládání dat z pohledu tvůrce webových aplikací. Porovnává tři databázové systémy a jejich možnost využití v rámci webových projektů. V dalších částech popisuje návrh aplikace na správu a editaci katastrální mapy malé obce. Její implementaci, strukturu systému a postup řešení. Vysvětluje požívání jazyka PL/pgSQL v databázovém systému PostgreSQL a jeho komunikaci s uživatelským rozhraním napsaném v JavaScriptu. Poslední část je zaměřená na popis systému a jeho obsluhu z pohledu uživatele.
This work deals with principles of data storage from the web creator's point of view.  It compares three major database systems in possibilities of their usage in the broader range of web projects. In the other parts it describes concept of administration and adaptation of cadastral map for small village. It describes implementation, system structure and decision procedure, explains usage of PL/pgSQL language in PostgreSQL database system as well as communication among system and JavaScript user interface. The final part focus on system description and user control ability.
Description
Citation
PREUSS, J. Databázový systém PostgreSQL v prostředí webu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO