Skrýšovec - software pro podporu geocachingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem a implementací softwaru pro podporu geocachingu. Zkoumá aplikace podobného typu a snaží se navrhnout podobnou, ale multiplatformní alternativu k těmto zavedeným nástrojům. Aplikace je využitelná pro běžné uživatele, hráče geocachingu, kteří chtějí mít data stále u sebe a mít možnost s nimi pracovat. Aplikace je do budoucna jednoduše rozšiřitelná a navržená tak, aby pokryla širokou oblast využití, díky její multiplatformnosti a multilingualitě.
This work is focused on requirements analysis, design and implementation of the software for geocaching support. It studies applications of same type a tries to design similar, but multiplatform alternetive to these used tools. Application is useful for common users, the geocaching players, which want to have data always with themselve and to be able to work with them. Application is simply extensible and designed to spread over wide sphere of use, thanks to its multiplatform and multilinglual feature.
Description
Citation
KYSELÁK, A. Skrýšovec - software pro podporu geocachingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO