Automatizace v divadelní jevištní technologii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práce se zaobírá vizualizací divadelního jeviště. Popisuje jevištní techniku, jednotlivé komponenty a jich činnost a způsob jejího řízení a pohybu. Přibližuje pojem modelování a simulace, protože vizualizační software simuluje pohyb komponent. V rámci téhle práce byl implementován vizualizační software. Jeho návrh a implementace je popsaná v této práci.
This work deals with the visualization of the theater stage. Describes stage technique, the individual components, their activities and way of management and movement. Brings the concept of modeling and simulation, because visualization software simulates the movement of components. As part of this work was implemented visualization software. Its design and implementation is describes in this work.
Description
Citation
BARTOVIČOVÁ, S. Automatizace v divadelní jevištní technologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: V aplikaci se věnujete pouze jednomu typu zařízení dolní mechanizace (propadlo/stůl). Jakým způsobem by do modelu šlo zařadit např. zařízení točna, která vykonává otáčivý pohyb?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO