Mikroskopická analýza čipových karet

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na popis ochraných prvků čipových karet. Obeznamuje s technologií karet a složením samotného čipu. Nalézt je zde možné také přehledný výčet konkrétních bezpečnostních prvků. V rámci práce byla také vytvořena knihovna pro anotaci logických elementů. Zpráva obsahuje návrh, implementaci a popis rozhraní této knihovny. 
The Bakchelor's thesis is aimed at description of protection features of smart cards. It introduces technology of card and anatomy of the chip itself. Further can be found transparent list of concrete security features. This works includes a library for anotation of logic elements. The thesis contains the design, implementation and interface of this library. 
Description
Citation
MICHÁLEK, M. Mikroskopická analýza čipových karet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B (velmi dobře). Otázky u obhajoby: U vybraných ochranných prvků z kapitoly 2 uveďte možnosti provedení útoků. Jakým způsobem rozpoznáte logické obvody v mikroskopickém obrázku čipu (např. v obr. 5.2)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO