Mobilní aplikace pro nové studenty na FIT VUT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro operační systém Windows Phone 7, která slouží pro ulehčení studia novým studentům na fakultě FIT VUT. Teoretická část se zabývá získáním zpětné vazby od studentů pro návrh jednotlivých prvků aplikace. Na základě získaných údajů byl vytvořen návrh obsahu a rozhraní. V praktické části se pojednává o implementaci funkčnosti aplikace.
The study deals with the creation of mobile application for Windows Mobile 7 operating system, which serves to simplify the study to new students at the faculty of the FIT BUT. The theoretical section deals with the acquirement of feedback from students suggesting particular elements of application. On grounds of obtained information, proposal of content and boundaries has been made. The practical section deals with the implementation of the application´s functionality.
Description
Citation
MURÁŇ, M. Mobilní aplikace pro nové studenty na FIT VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO