Využití Burrows-Wheelerovy transformace pro kompresi dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Každý se může dostat do situace, kdy je nutné zmenšit velikost nějakého souboru. Pro tento účel existuje mnoho komprimačních algoritmů. Jak ale vybrat ten správný? V této práci je testována účinnost některých bezztrátových komprimačních algoritmů se zaměřením na Burrows-Wheelerovu transformaci. Výsledky jsou pak porovnány s programem bzip2.
Everyone can get into a situation when it is necessary to reduce the size of some file. For that purpose there are many compress algorithms. But how to choose the right one? In this work is tested efficiency of some of lossless compression  algorithms focusing on Burrows-Wheeler transform. Then results are compared with the program bzip2.
Description
Citation
SOKL, K. Využití Burrows-Wheelerovy transformace pro kompresi dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise měla výhrady k rozsahu práce a špatnému popisu návrhu aplikace. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dostatečně (E). Otázky u obhajoby: Jak sám v práci uvádíte, zvukový soubor ve formátu wav se vám zde žádným zvoleným algoritmem nedařilo zkomprimovat. Dokázal byste vysvětlit proč?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO