UDK toolkit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá tvorbou grafického prostředí pomocí Unreal Development Kit (UDK). Popisuje možnosti tohoto nástroje, seznamuje s tvorbou prostředí a objektů zasazených do scény a vysvětluje funkcionalitu základních nástrojů Unreal Engine 3 (UE3). Práce obsahuje případovou studii vytvořené scény v tomto projektu.
This bachelor´s thesis is focused on grafic enviroment developing using Unreal Development Kit (UDK). The thesis describes possibilities of this tool, introduce to the enviroment development and describes functionality of basic tools in Unreal Engine 3 (UE3). The work contains a case study of created scene in this project.
Description
Citation
OPLETAL, M. UDK toolkit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D Otázky u obhajoby: Minulý rok jsme v rámci jedné bakalářské práce narazili na vizuální artefakty při ranním osvětlení sluncem při velmi tupém úhlu dopadu světla na terén, přičemž problém se jevil jako neřešitelný v tehdejší verzi UDK. Narazil jste na libovolné vizuální artefakty vy ve své práci? Případně čím si myslíte, že jsou způsobeny?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO