Implementace 3D logické hry v JavaScriptu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem logické webové hry, která vznikla na základě analýzy hry Berušky 2. Jsou zde stručně představeny technologie potřebně k vývoji a také teorie nutná k pochopení postupů použitých při implementaci. Výsledné řešení je podrobeno testům, jejichž výsledky jsou podkladem pro diskuzi obecné využitelnosti technologií, které se dnes v rámci webu nově objevují.
This bachelor's thesis describes development of a web game based on analysis of Berušky 2 game. Technologies needed for development are briefly introduced as well as the theory necessary for understanding the methods used in implementation. The final solution was put through tests, results of which serve as a basis for discussion about overall usability of technologies newly appearing on the web scene.
Description
Citation
KNAPOVSKÝ, M. Implementace 3D logické hry v JavaScriptu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B (velmi dobře). Otázky u obhajoby: Jaké externí existující knihovny by byly použitelné k efektivnějšímu řešení Vašeho zadání?  Jaká další funkční či vizualizační rozšíření by ještě zvýšila atraktivnost hry?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO