Pokročilé metody detekce hran v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Detekce hran v obraze je jedním fundamentálních postupů užitých v oblasti zpracování obrazu a počítačového vidění. Cílem této práce je implementace a porovnání zvolených konvenčních a pokročilých metod, včetně porovnání jejich výkonnosti. Práce popisuje implementaci a evaluaci metody Linked Edges as Stable Region Boundaries . Úspěšnost metod je vyhodnocena za použití Berkeley Segmentation Data Set and Benchmarks 500 .
Edge detection is one of the fundamental techniques used in the fields of image processing and computer vision. Goal of this thesis is an implementation and evaluation of chosen basic and advanced edge detection methods, including performance evaluation. Thesis describes implementation and performance evaluation of Linked Edges as Stable Region Boundaries method. Performance is evaluated using Berkeley Segmentation Data Set and Benchmarks 500 .
Description
Citation
NOVÁK, M. Pokročilé metody detekce hran v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) Ing. Václav Šátek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Jaká je časová náročnost zvolených metod? Pokud je paralelizace vůbec možná, jaké jsou možnosti paralelizace zvolených metod?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO