Automatické stahování dat z internetu pro trénování rozpoznávačů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro usnadnění stahování audio dat z internetu pro trénování rozpoznávačů. Zabývá se výběrem vhodného zdroje dat a rozborem možností vyhledávání a stahování z vybraného média. Na těchto základech pak rozebírá výběr vhodých nástrojů a knihoven. Součástí je i rozbor implementace, zaměřený na popis klíčových části aplikace. Na závěr jsou shrnuty dosažené výsledky a návrhy na další rozšíření.
This paper describes the design and creation of an application to facilitate downloading of audio data from Internet for training recognizers. Focuses on selection of optimal data source and analyzes options for searching and downloading from selected medium. On this base appropriate selection of tools and libraries is described. Description of the implementation follows where key parts of application are described. In the conclusion are summarised the achieved results and proposal for futher development.
Description
Citation
JEŘÁBEK, J. Automatické stahování dat z internetu pro trénování rozpoznávačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Martin Karafiát, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C (dobře).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO