Rozšířený HTML Editor

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Předmětem této bakalářské práce byl návrh rozšířeného HTML editoru. Čtenář je nejdříve seznámen s jazyky HTML a JavaScript. Následuje přehled existujících WYSIWYG HTML editorů a jejich srovnání. Pro navržení rozšířeného HTML editoru bylo nutné specifikovat nevýhody existujících editorů, ze kterých vznikly požadavky na rozšířený editor. Tento byl následně navržen a implementován v jazyce JavaScript zapomoci knihovny Dojo. Pro testování byly navrženy dvě ukázkové webové aplikace: blog a encyklopedie. Aplikace blog byla využita také pro testování uživatelského rozhraní. V průběhu testování si uživatelé vyzkoušeli navržený editor a editor TinyMCE. Na závěr jsou shrnuty výsledky testování a možná budoucí práce na navrženém editoru.
Subject of this bachelor's thesis was design of extended HTML editor. Reader is familiarized with HTML and JavaScript languages at first. Following is overview of existing WYSIWYG HTML editors and their comparison. The design of extended HTML editor requires a specification of disadvantages of existing editors. From these, the requirments for extended HTML editor were formed. The editor was designed and implemented using JavaScript and Dojo library. Two web applications were created for testing: blog and encyclopedia. The blog application was used for an user interface testing. Users tried out designed editor and editor TinyMCE during the testing. The results of the testing are summarized in conclusion together with proposal of a future work.
Description
Citation
KRÁLÍK, T. Rozšířený HTML Editor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C (dobře).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO