Optimalizace přední části zpětného překladače

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Zpětný překladač je nástroj reverzního inženýrství umožňující rekonstrukci strojového kódu na některý z vyšších programovacích jazyků. Tato práce se zaobírá popisem tohoto nástroje, přičemž se soustředí hlavně na zpětný překladač projektu Lissom. Je tu navrhnutých několik technik pro optimalizaci překladu jako statická interpretace LLVM IR kódu a paměť pro výsledky interpretace. Další optimalizace se týkají rozšíření funkcionality přední části překladače, podporu delay slotů a detekci rozložení paměti a endianity. Implementované techniky jsou nakonec demonstrované na generovaném kódu.
Decompiler is a reverse engineering tool for translation of binary codes into one of the higher level languages. This bachelor thesis describes such a tool paying special attention on decompiler of the Lissom project. There are proposed several techniques for translation optimalization like static LLVM IR code interpretation and memory for its results. Other optimalizations are conserning addition of platform dependent features like delay slot support or memory datalayout and endianness detection. Finally implemented techniques are demostrated on several examples.
Description
Citation
ODALOŠ, M. Optimalizace přední části zpětného překladače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Vizuálne znázornite možnosti, ktoré môžu nastať pri zpätnom vyhľadávaní hodnoty registru, zamerajte sa na prípady, keď sa kód vetví a naznačte akými spôsobmi by tieto prípady mohli byť v budúcom vývoji riešené.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO