AeroWorks: Grafické rozhraní systému autopilota

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh grafického uživatelského rozhraní pro obsluhu autopilota. První část práce obsahuje krátký přehled teorie automatických systémů pro řízení letu. Dále jsou analyzovány požadavky na rozhraní a prozkoumány problémy komunikace mezi pilotem a systémem. Následně je popsán proces návrhu a vývoje nového grafického rozhraní systému. Výsledné řešení je implementováno do simulátoru v laboratoři SimStar.
The objective of the bachelor thesis is to design a graphical user interface for autopilot control system. The first chapter is dedicated to automatic flight control system theory overview. The next part discusses the user interface requirements and human-computer interaction problems. Subsequently, the design process and the development of new user interface are described. The final solution is implemented in the SimStar simulator.
Description
Citation
DURYAGINA, V. AeroWorks: Grafické rozhraní systému autopilota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Jan Samek, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C Otázky u obhajoby: Myslíte si, že dotykové ovládání je vhodné pro použití v kritických aplikacích jako je právě ovládání autopilota?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO