Bezpečný transport dat Netflow

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tématem této bakalářské práce je zabezpečení komunikace v nástroji NetFlow. Komunikace v NetFlow není nijak chráněná proti neoprávněnému vniknutí, navíc pracuje nad transportním protokolem UDP, což je protokol, který připouští ztrátu dat. Cílem této práce je vytvoření šifrovaného tunelu, přes který bude probíhat komunikace mezi exportérem a kolektorem.
The aim of my bachalor's thesis is secure transport NetFlow data. Communication in NetFlow is not protected against unauthorized intrusion, in addition works over UDP protocol which is protocol that allows data loss. The aim of this work is to create an encrypted tunnel through which communication will take place between the exporter and collector.
Description
Citation
RUČKA, T. Bezpečný transport dat Netflow [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Proč se podepisuje každý paket i v situaci, kdy jsou data zajištěna pomoci SSL?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO