Algoritmy klasifikace paketů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této práce je interpretace a implementace algoritmu HyperCuts. Zabývá se však i problémem klasifikace paketů obecně - shrnuje teoretické základy klasifikace a popisuje nejznámější klasifikační metody. Zaměřuje se především na vyhodnocení HyperCuts v porovnání s algoritmem HiCuts a analyzuje přínos optimalizací popsaných v odoborných článcích. Navrhuje nový způsob snížení počtu přístupů do paměti kombinací HyperCuts a HiCuts na jednom klasifikátoru.
The main aim of this work is interpretation and implementation of HyperCuts algorithm. It also covers the problematic of packet classification in general - it sums up the basic classification theory and introduces well-known classification methods. It concentrates mostly on evaluation of HyperCuts in comparison to HiCuts algorithm and analyses the assets of optimizations described in professional literature. It proposes a new way to limit the number of memory accesses by combining HyperCuts and HiCuts for single classifier.
Description
Citation
MACHALA, J. Algoritmy klasifikace paketů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Které třídy z knihovny Netbench jste využil při implementaci algoritmu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO