Skriptovací jazyky na platformě Java

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá skriptovacími jazyky odpovídajícími normě JSR223 na platformě Java, součástí práce je i popis aplikačního rozhraní vyžadovaného touto normou. Dále je v práci zahrnuto zhodnocení problémů vyplývajících z použití skriptovacích jazyků na platformě Java, včetně jejich možných řešení. Jsou zde rovněž popsány jazyky Python, Ruby, JavaScript, Groovy a Clojure včetně případných rozdílů mezi různými implementacemi jejich běhového prostředí. Práce obsahuje také sadu benchmarků pro srovnání výkonnosti jednotlivých popsaných jazyků a jejich implementací. Součástí jsou rovněž výsledky tohoto srovnání nad různými virtuálními stroji jazyka Java. V rámci práce byla vyvinuta aplikace usnadňující měření výkonnosti skriptovacích jazyků spouštěných v rámci aplikačního rozhraní JSR223.
This thesis aims at JSR223 compliant scripting languages on the Java platform including a description of the application interface that is part of the specification. The thesis also discusses possible problems resulting from using the scripting languages on the Java platform including possible solutions of this problems. Description of the languages Python, Ruby, JavaScript, Groovy and Clojure including eventual differences between this languages' different implementations is also included in the thesis. The thesis also contains a set of tests for comparing described languages' performance. The results of this comparison including results for different Java virtual machines are also included in the thesis. Tool for benchmarking of the scripting languages under the JSR223 application interface was developed as part of the thesis.
Description
Citation
GENSEREK, M. Skriptovací jazyky na platformě Java [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ". Otázky u obhajoby: Kolikrát jste prováděl jeden test? Jakým způsobem jste inicializoval testovaný stroj, abyste omezil vzájemný vliv jednotlivých testů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO