Extrakce vztahů mezi pojmenovanými entitami zmíněnými v textu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí vztahů. Vysvětluje základní znalosti nutné pro vývoj extrakčních systémů. Dále popisuje návrh, implementaci a srovnání tří vlastních systémů, které jsou řešeny jinými způsoby. Jsou použity metody jako regulární výrazy, NER a syntaktická analýza. 
This bachelor's thesis deals with relation extraction. Explains basic knowledge, that is necessary for creating an extraction system. Then describes design, implementation and comparison of three systems, which works differently. Following methods were used: regular expressions, NER, parser. 
Description
Citation
VOHÁŇKA, O. Extrakce vztahů mezi pojmenovanými entitami zmíněnými v textu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Z kapitoly 4 není vůbec jasné, jak byla vytvořena datová sada pro vyhodnocení systému. Je zde uvedeno "Jedná se o 55 relevantních textů. Zbytek (366) byl vyhledán automaticky pomocí prvního systému." Pokud byla drtivá většina textů vyhledána pomocí prvního systému, pak vůbec nedává smysl u tohoto systému vyhodnocovat pokrytí. Můžete prosím komisi přesně popsat, jak tato datová sada vznikla a jak přesně byla použita pro vyhodnocení systému? Proč jste systém nevyhodnotil na některé z volně dostupných datových sad?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO