Rekonstrukce povrchu z mračna bodů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá rekonstrukcí povrchu z mračna bodů. Popisuje návrh, implementaci a testování metody založené na detekci rovin a Delaunayho triangulaci. Aplikace umožňuje zrekonstruovat povrch ve formě trojúhelníkové sítě.
This thesis deals with the reconstruction of the surface from point clouds. It describes the design, implementation and tests of method based on the detection of planes and Delaunay triangulation. The application allows to reconstruct the surface in the form of a triangle mesh.
Description
Citation
HORÁK, J. Rekonstrukce povrchu z mračna bodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Odkud jste převzal algoritmus pro konstrukci Delaunay triangulace uvedený na str. 12? Jste si jistý, že takto popsaný algoritmus vytvoří DT? Jak je zajištěna konzistence (propojení) sítě při spojování dílčích triangulací do celkové sítě? Zkoušel jste předpoklad o exp. časové složitosti Vašeho řešení potvrdit dalším měřením pro rozsáhlejší mračna bodů? Uvedených 5 měření by mohlo být málo pro správný odhad složitosti...
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO