Bajonetový uzávěr dveří přetlakové pece

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V diplomové práci je popsán konstrukční návrh víka přetlakové pece pro kalení do helia. Na základě rešeršní činnosti byly zhodnoceny různé varianty řešení. Výpočty byly prováděny s ohledem na pevnostní požadavky vyplývající z technologie kalení inertním plynem. V závěru práce je popsán postup montáže a hrubý odhad výrobní ceny. Součástí diplomové práce je i 3D model a výkresová dokumentace.
In this master's thesis a design of door for helium quenching furnace is described. Based on background research, several options for the design have been compared. All calculations were carried out based on structural needs resulting from high pressure gas quenching technology. By the ending of this thesis a mounting procedure and rough cost price estimation is described. Part of master's thesis is also a virtual 3D prototype and a drawing documentation.
Description
Citation
BRADA, K. Bajonetový uzávěr dveří přetlakové pece [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Miloslav Drápela (člen) Ing. Martin Anderle (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO