Vyhledávání víceslovných spojení pro mobilní zařízení s OS Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce hodnotí existující rozhraní pro práci s překladovými slovníky na platformě Android, zaměřuje se především na vyhledávání ve víceslovních spojeních. Protože práce s víceslovními spojeními není v současných Android aplikacích dostačující, byl navržen a realizován systém, který dokáže indexovat rozsáhlé slovníky a efektivně ve víceslovních spojeních vyhledávat, a to včetně skloňovaných a časovaných výrazů. Práce kromě toho seznamuje čtenáře se slovníkovými formáty a jejich možnostmi. Prvním je Lexical Markup Framework, ze kterého jsou generovány indexované slovníky pro realizovanou Android aplikaci. Zvláštní pozornost je věnována formátu StarDict, na který se měla práce zaměřit, pro indexované slovníky byl ale nakonec použit vlastní slovníkový databázový formát.
This thesis explores current mobile dictionary user interfaces focusing on multiword expression search support. The goal of this thesis is to design a system which can index large dictionaries and then search in them effectively. An Android application which allows user to search in multiword expressions containing inflected forms quickly was developed to demonstrate the system. A second part describes dictionary formats, their usage and features. The first dictionary format is Lexical Markup Framework, in which source dictionaries are stored and which are used to create indexed dictionaries from. Another format explained is StarDict, which was meant to be a main storage format for the implemented Android application, but an own database dictionary format supporting full-text indexes was developed instead.
Description
Citation
BABIČ, V. Vyhledávání víceslovných spojení pro mobilní zařízení s OS Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-08-27
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Zevrubně popište tvorbu invertovaného indexu pro vyhledávání v nástrojích jako je ElasticSearch a Lucene Vysvětlete jaký je rozdíl mezi lemmatizací a stemmingem, popište dostupné algoritmy a nástroje pro tyto činnosti
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO