3D Object Rendering into Real Environments Using Mobile Devices

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřená na problémy vyskytující se při tvorbě aplikace pro mobilní zařízení využívající rozšířenou realitu. Jako vyvíjená aplikace byla zvolena jednoduchá strategická hra. Tato práce provede čtenáře základními tématami a problémy rozšířené reality, jejího využití a možnostech na mobilních zařízeních a samotným návrhem a implementací vyvíjené aplikace. Výsledek této práce je možno využít pro vývoj mobilních her nebo obecních aplikací využívajících rozšířenou realitu.
This bachelor thesis is aimed at the problems and issues which are encountered over development of application for mobile devices using augmented reality. As a developed application was chosen a simple tower-defense game. This thesis will guide the reader through general topics and issues of augmented reality, its usage and possibilities with mobile devices and actual design and implementation of developed application. Results of this work can be used for development of mobile games or general purpose augmented reality applications.
Description
Citation
ŠVEHLA, J. 3D Object Rendering into Real Environments Using Mobile Devices [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste si pro Vaši práci vybral právě framework Vuforia?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO