Simulátor střelnice s využitím zpracování obrazu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a praktickou realizací simulátoru střelnice s využitím zpracování obrazu. Střelnice je postavena na principu vysvěcování laseru umístěného ve zbrani na zobrazovací plochu terče (dataprojektor nebo LCD) a jeho detekci v obraze získaném kamerou, která tuto plochu snímá. Pro detekci laseru je navrhnut a implementován software v jazyce C++. Využívá se přitom OpenCV knihovna počítačového viděni. Dále je popsána úprava airsoftové zbraně a návrh, vytvoření a umístění řídící jednotky pro její ovládání. K tomuto je využit mikrokontrolér STM32, pro který je navrhnut a implementován řídící software v jazyce C. Jsou zde popsány použité techniky zpracování obrazu a funkce mikrokontroléru. Pro vyhodnocení funkčnosti řešení jsou provedeny praktické testy. V závěru je uvedeno zhodnocení práce a možnosti vylepšení a rozšíření vytvořeného systému. 
This thesis is aiming on design and implementation of Shooting range simulator with image processing. It is based on detection of a laser spot on the projection plane where the target is displayed (dataprojector or LCD) by using camera which captures image of this plane. It designs and implements the detection software using C++ language and OpenCV computer vision library and describes gun modification, which consists of design and creation of control unit for this gun and fitting it in. Control unit is based on STM32 microcontroller device, its firmware implementation is done using C language. It describes approaches in computer vision applications used in this thesis and main features of used microcontroller. Practical tests are made to analyze system's function. In the final chapter is the summarization of this thesis and suggestions to further development and improvement of this system. 
Description
Citation
CSÓKA, P. Simulátor střelnice s využitím zpracování obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: K jakému účelu byla připravena pozice pro XBee na DPS uvnitř zásobníku zbraně? Lze kombinovat v aktuální verzi více zbraní (např. použitím laserů různých vlnových délek)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO