HTML5 aplikace pro smartphone a tablet umožňující značkování míst v mapě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Rozvoj webových technologiím na čele s HTML5 standartem, dovoluje vývoj pokročilých mobilních aplikací jen s použitím HTML, CSS a JavaScriptu. V mnoha případech je tento přístup lepší, jako vytvářet nativní mobilní aplikaci zvlášť pro každou platformu. Představíme možný postup při vývoji reálné aplikace. Aplikace bude přistupovat k periferiím zařízení jen za pomoci HTML5.
The development of web technologies headed by the HTML5 standard, has allowed creating of advanced mobile applications using only HTML, CSS and Javascript. In many cases, this approach is better, than creating native mobile application separately for each mobile platform. We will show you a possible approach to develop real applications in this way. The application will access peripheral devices only with the help HTML5.
Description
Citation
KASPER, V. HTML5 aplikace pro smartphone a tablet umožňující značkování míst v mapě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Co Vás vedlo k použití frameworku PhoneGap a jakých výhod jste jeho použitím docílil?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO