Aplikace pro rozpoznání dopravních značek pro Windows Phone 7

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvoření aplikace detekující a rozpoznávající dopravní značky pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Phone 7. Teoretická část se zabývá vlastnostmi a historií systému Windows Phone 7, popisuje dopravní značení užívané v České republice a zkoumá metody detekce objektů v obraze. Praktická část práce obsahuje popis konkrétního řešení rozpoznávání značek ve fotografiích pořízených vestavěným fotoaparátem mobilního telefonu. Poslední část obsahuje testování funkčnosti aplikace v reálných podmínkách a zhodnocení výsledků těchto testů.
Purpose of this thesis is to create an application that detects and recognizes traffic signs for mobile phones running Windows Phone 7 operating system. Theoretical part contains information about history and characteristics of Windows Phone 7 system, traffic signs in Czech Republic and various methods of image processing. Practical part of this thesis describes particular implementation of recognizing of traffic signs in photographs taken with mobile phone built-in camera. In last part this app is tested in real-life conditions and results of these tests are evaluated.
Description
Citation
DVOŘÁK, M. Aplikace pro rozpoznání dopravních značek pro Windows Phone 7 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč musí být velikost značky alespoň 100x100 pixelů? Jaké jiné metody se používají?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO