Rozšířená synchronizace kontaktů a kalendáře se službami Google

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnout problematiku synchronizace osobních dat mezi desktopovou aplikací a službami společnosti Google, na základě zjištěných poznatků a na základě analýzy existujících řešení navrhnout vlastní aplikaci, která bude provádět pokročilou synchronizaci osobních dat, a tuto aplikaci pak implementovat. Poslední částí práce je testování vytvořeného řešení a diskuse dosažených výsledků a možného budoucího vývoje.
The purpose of this barchelor’s thesis is to sum up the knowledge of personal data synchronization between a desktop application and the Google services. The main goal is to design and implement own application which would perform advanced synchronization of personal data. The design should be based on knowledge from the first step and also on deep analysis of existing solutions. Last part of the thesis describes testing of the implemented application and discussion of aproached goals and following development of the application.
Description
Citation
DOHNAL, M. Rozšířená synchronizace kontaktů a kalendáře se službami Google [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: práce nikde neobsahuje zdůvodnění, proč jste si vybral zrovna MS Outlook, když některé alternativní programy by mohly z rozšíření mnohem více benefitovat. Můžete tuto volbu osvětlit? Zkuste více rozebrat přínos Vašeho programu oproti ostatním existujícím řešením. Konkrétně mi chybí srovnání s Outlook4Gmail, který se jeví jako nejlepší alternativa z Vámi citovaných.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO