Běžecký trenér pro iPhone

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem práce je vytvořit aplikaci na iPhone fungující jako osobní trenér, která pomocí skloubení funkce mapování denního příjmu a výdeje energie a funkce krokoměru, bude uživatele motivovat k pohybu a upravení jeho denních návyků. Stěžejní částí práce je vlastní návrh aplikace a jejího uživatelského rozhraní. Práce dále pojednává o problematice vývoje aplikací na platformu iOS a zahrnuje základní informace o funkci metabolismu.
The goal of my thesis project is development of personal trainer iPhone application. Through combination of daily intake and daily expenditure monitoring including also pedometer function, the user will be motivated to exercise and modify his or her daily habits. Key part of my work is actual application and its user interface design. Furthermore my thesis describe the iOS platform application development and includes a basic information about the metabolic function.
Description
Citation
DOLEŽAL, R. Běžecký trenér pro iPhone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Prečo nepoužívate prepínanie medzi GPS signálom a akcelerometrom ak je GPS signál dostatočne silný? (u GPS signálu sa dá vypočítať chybu pri určení polohy)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO