Konstrukce přípravku pro ověřování parametrů snímačů akustické emise

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí několika variant přípravku pro ověřování parametrů snímačů akustické emise, výběrem optimální varianty a ověřením její funkčnosti. Dále je popsána metodika měření, která umožní podrobnou analýzu a vyhodnocení získaných dat se zaměřením na vzájemné srovnání parametrů jednotlivých snímačů AE.
This Master’s thesis is concerned with project and construction of several versions of mounting device for verification of acoustic emission sensors parameters, selection of optimal solution and its testing. In addition is described the measurement procedure, that allows detailed analysis and evaluation of the data focused on comparing of parameters of acoustic emission sensors.
Description
Citation
CHARVÁT, V. Konstrukce přípravku pro ověřování parametrů snímačů akustické emise [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Růžička, Ph.D. (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO