Webový portál pro sledování odezev sítě a služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro monitorování časových odezev síťových služeb. Práce popisuje základní techniky využívané při takovém monitorování a podrobně popisuje aktivní monitorování. Jádrem výsledného systému je automatizované měření odezev síťových služeb pomocí standardních unixových programů. Naměřené odezvy jsou pomocí rrdtool zobrazované v přehledných grafech přes webové rozhraní, které se stará i o správu monitorování.
This bachelor's thesis describes the design and implementation of system for the response time monitoring of network services. This thesis describes the basic techniques used for such monitoring, and describes in detail the active monitoring. The core of the resulting system is the automated responses measurement of network services using standard UNIX programs. The web interface gives a clear view of captured responses using rrdtool graphs. The web interface is also used for monitoring management.
Description
Citation
HORNICKÝ, P. Webový portál pro sledování odezev sítě a služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO