Predikce deště pomocí meteorologického radaru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá krátkodobou predikcí deště. Jako vstupní data jsou využívány statické snímky z meteorologických radarů. Je zde popsán princip práce těchto radarů. Možné metody pro detekci objektu, registraci objektu, interpolace a extrapolace pohybu. Pro predikci deště se využívá algoritmus pro semínkové vyplňování a extrapolace pomocí Lagrangeova interpolačního polynomu. Aplikace je napsána v jazyce C++ pod OS Linux. Jsou zde také uvedeny příklady výsledků aplikace.
This paper deal with the rain prediction in the short time interval. The static pictures from meteo-radar serves as input data. The principle of meteo-radar is explained. The possible methods of the object detection and registration, motion interpolation and extrapolation is described. The flood fill algorithm and Lagrange extrapolation is applied to rain prediction. Application is written in C++ language under OS Linux. The example of the software application results is included.
Description
Citation
GERYCH, P. Predikce deště pomocí meteorologického radaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO