Formát XML pro značkování slovníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá správou slovníkových dat ve formátu XML, hlavně pak rodinou standardů XML a jejich využití při práci se slovníky. Dále pak systémem pro jejich uložení, konkrétně DEB II. Praktickou část tvoří převod slovníků do normy LMF, instalace a zprovoznění systému DEB II. V závěru jsou diskutovány výhody a nevýhody daného systému.
This bachelor thesis describes the management of dictionary data in XML format, especially the family of XML standards and their use in work with dictionaries. In addition, the system for their storage, specifically DEB II.The practical part show a dictionaries transfer to the LMF standard, installation and launching DEB II. In conclusion is discussion about the advantages and disadvantages of the system.
Description
Citation
SÝKORA, M. Formát XML pro značkování slovníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO