Analyzátor HTTP provozu s webovým rozhraním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce přináší popis návrhu teoretické a implementační části HTTP analyzátoru s webovým rozhraním. HTTP analyzátor zpracovává a ukládá odchycené HTTP pakety. HTTPry obsahuje klienta, jehož úlohou je ukládat analyzované logy do PostgreSQL databáze. Webové rozhraní poskytuje funkci správy PostgreSQL databáze a prostředek k přehlednému zobrazení statistik vytvořených z uložených logů. Správa databáze zahrnuje manipulaci s uloženými logy a administraci uživatelů přistupujících prostřednictvím webového rozhraní.
This work provides a description of the theoretical and implementation part of HTTP analyzer with a web interface. HTTP Analyzer processes and saves captured HTTP packets. HTTP Analyzer includes a client, whose task is to save analyzed logs to PostgreSQL database. Web interface provides the management of the PostgreSQL database and offers capability to readily and clearly see the statistics generated from the stored logs. Database management involves the manipulation of stored logs and administration of users accessing the web interface.
Description
Citation
ROZSNYÓ, T. Analyzátor HTTP provozu s webovým rozhraním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO