Rozpoznávání zoubkování poštovních známek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Rozpoznávání zoubkování poštovních známek je důležitým faktorem při posuzování pravosti poštovní známky. Typ a rozměr zoubkování mají výrazný vliv na cenu poštovní známky. Tato práce se zabývá navrhem detektoru zoubkování poštovních známek. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která z fotografie určí zoubkování zobrazené poštovní známky. Aplikace pro práci s obrazy využívá knihovnu OpenCV.
Post stamp perforation recognition is important factor in authentication of post stamps. Type and perforation size have major influence on price of post stamps. This Masters thesis is handling suggestion of detector of post stamp perforation. Goal of this work is to create application, which will recognize perforation size from photography of post stamp. Application is using OpenCV library.
Description
Citation
KONÍČEK, V. Rozpoznávání zoubkování poštovních známek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Pavel Hruška, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jak se by se vaše aplikace vypořádala s fotkami známek se větší rotací? Chcete vaši aplikaci do budoucna provozovat někde v praxi?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO