Centralizované vyhodnocování zátěže dopravního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V rámci provozu světelných křižovatek jsou sbírány statistické údaje o charakteristikách řízených dopravních proudů a parametrech aplikovaného řízení. Takto pořízená data mohou být užitečným zdrojem informací pro vylepšení strategie řízení a materiálem pro vytvoření matematických modelů, které popisují chování dopravních proudů v průběhu času. Tyto modely je možné blíže studovat a využít pro predikci bezprostředního vývoje na základě aktuálního stavu. Tato práce se snaží navrhnout prostředky, které umožní ze shromažďovaných dat tyto modely vytvořit a dále s nimi pracovat.
There are statistical data gathered as a part of the operation of the intersections controlled by the traffic light signalling devices. This data concerns characteristics of traffic flows and parameters of the aplied controlling strategy and can be valuable source of information that can be used to improve the controlling strategy or creation of a mathematical model describing the behaviour of the traffic flows. These models are closely studied and used for prediction of the immediate development of the traffic flows based on their current states. This paper is trying to design means to create such models and to work with them.
Description
Citation
ZUKAL, M. Centralizované vyhodnocování zátěže dopravního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste použil program R?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO