Implementace algoritmů zpracování obrazového rastru v FPGA

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V této práci jde o nezvyklý pohled na implementaci grafických algoritmů v FPGA v kontextu počítačového vidění. Je zde možné najít informace o rastrovém obrazu a jeho zpracování, jeho segmentaci s využitím prahování a adaptitního prahování a také o platformách FPGA a DSP. Také je zde návrh konkrétní realize projektu v kameře Unicam2D a popis jiných možností realizace. Následuje popis implementovaných testů a demonstrace a diskuze jejich výsledků v závěru práce.
This thesis is about unusal view of implementation of graphic algorithms in FPGA in computer vision context. There are some informations about raster image and raster image operations, raster image segmentation usign threhsholding and adaptive thresholding and FPGA and DSP platforms. Next, there is a concept of the concrete project realization in the Unicam2D camera and description other ways of implementation. Next, there is a description of implemented tests with some demonstration followed by discussion of ressults in the end of the work.
Description
Citation
ŠIROKÝ, V. Implementace algoritmů zpracování obrazového rastru v FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Kromě prahování, jaké další algoritmy by mohly být akcelerovány navrženým přístupem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO