Modul víceúrovňových asociačních pravidel systému pro dolování z dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se věnuje problematice vytvoření dolovacího modulu pro dolování víceúrovňových asociačních pravidel pro již exitující dolovací systém. V úvodní části je obecně rozebraná problematika dolování z dat a dolovací algoritmy Apriori a ML T2L1. V hlavní části se práce věnuje návrhu a implementaci dolovacího modulu a DMSL elementů. V závěrečné části najdeme ukázkovou dolovací úlohu, porovnání jejich výsledků a celkové zhodnocení dosažených výsledků.
This thesis focuses on the problematics of implementing a multilevel association rules mining module, for existing data mining project. There are two main algorithms explained, Apriori and MLT2L1. The thesis continues with the datamining module implementation, as well as the DMSL elements design. In the final chapters deal with an example dataminig task and its result comparison as well as the whole thesis achievement description.
Description
Citation
POSPÍŠIL, J. Modul víceúrovňových asociačních pravidel systému pro dolování z dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Doc. Věra Rozinajová, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Proč jste se rozhodl implementovat zrovna algoritmus ML_T2L1? Znáte ještě některé další algoritmy pro dolování víceúrovňových asociačních pravidel?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO