Multimodální databáze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce je věnována tématu multimodálních databází se zaměřením na multimediální data. První část práce obsahuje výklad dnes nejpoužívanějších modelů pro ukládání dat. Další část pak shrnuje poznatky z oblasti podobnostního vyhledávání v multimediálním obsahu a indexace tohoto typu dat. Závěr je věnovaný implementaci systému pro správu a uchovávání multimediálního obsahu založeném na systémech Helix a PostgreSQL.
This masters thesis is dedicated to theme of multimodal databases, especially multimedia databases. The first part contains overview of today's most used data models. Next part summarizes information about content-based search in multimedia content and indexing this type of data. Final part is dedicated to implementation system for storing and managing of multimedia content based on Helix streaming system a PostgreSQL database system.
Description
Citation
KUNCL, J. Multimodální databáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
Date of acceptance
2009-02-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO