Generování herního prostředí na základě hudby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tématem této práce je generování herního prostředí na základě hudby. Zabývám se zde především analýzou hudby. Řeším otázku, jaké informace jsou pro generování hry užitečné a jak je z hudby můžeme získat. Návrh systému pro analýzu hudby, předložený v této práci, vychází z teorie zpracování signálů a statistické klasifikace. Navržená analýza hudby je zaměřená především na detekci rytmu, rozpoznávání hudebních žánrů a segmentaci písně. Druhá část práce se zabývá návrhem hry, která své prostředí generuje na základě dat, získaných při analýze hudby. Implementoval jsem kompletní systém pro analýzu hudby a prototyp hry, na kterém je možné zhodnotit výsledky vytvořené analýzy. Implementaci a dosažené výsledky popisuji v závěru práce.
The topic of this work is game environment generation from music. The main subject of this work is the music analysis. I am dealing with the problem of finding relevant information in music, which would be useful for game generating. The design of the system for music analysis, presented in this work, is based on the theory of signal processing and statistical classification. The proposed analysis of music is focused mainly on a beat detection, musical genre recognition and song segmentation. The second part of the work deals with the design of a game, which generates its environment from the data obtained in the music analysis. I have implemented the complete system for the music analysis and a prototype of the game, in which it is possible to evaluate the results from the analysis. The implementation and the achieved results are described in the conclusion of this work.
Description
Citation
VANĚK, J. Generování herního prostředí na základě hudby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO