Aplikační rámce pro vývoj webových aplikací v Javě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Aplikační vývojové rámce jsou nástroje v mnohém usnadňující vývoj aplikací a zvyšující jejich kvalitu. Aplikačních vývojových rámců pro webové aplikace v jazyce Java je obrovské množství, a není snadné zvolit ten pravý rámec relevantní pro konkrétní aplikaci. Tato práce rozebírá vývojové rámce z obecného pohledu, popisuje jejich typické funkce i funkce, kterými se jednotlivé rámce liší, a usnadňuje tak uživateli výběr vhodného rámce pro jeho aplikaci. Dále názorně rozbírá zvolené typické představitele rámců pro jistý okruh použití, demonstruje jejich funkčnost pomocí jednotné typizované ukázkové aplikace a srovnává je z praktického hlediska.
Application frameworks are tools that enable easier development of web applications and enhance their quality. Because there are so may Java web application frameworks in existence it is difficult at times to choose the correct one to suit a particular application. This thesis examines frameworks from a general point of view. Descriptions of the characteristic functions of frameworks are also covered, along with functions, and the ways in which they differ from each other; and thus it enables the most appropriate framework to be chosen. The thesis also analyses typical representatives of frameworks for certain uses, it demonstrates their activity by means of standardized applications and compares them in terms of practical use.
Description
Citation
TULKA, T. Aplikační rámce pro vývoj webových aplikací v Javě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy
Comittee
Date of acceptance
2009-06-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO