Návrh komunikační strategie pro AVANZO a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou jedné z nejdůležitějších částí marketingu - komunikační strategií firmy. Podává ucelený soubor informací o nástrojích marketingové komunikace pro zefektivnění podnikání firem, včetně konkrétního návrhu pro společnost AVANZO a.s.
Master's thesis deals with questions one of the most important part of the marketing - communication strategy of the company. It provides compact information collection about the instruments of the marketing communication for getting effective business, including specific proposal for the company AVANZO a.s.
Description
Citation
MAŠKOVÁ, L. Návrh komunikační strategie pro AVANZO a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. (předseda) prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Zeman (člen)
Date of acceptance
2008-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO