Design Better Content Development Process for SCAP Standards

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je nastudovat a zjednodušeně popsat standardy SCAP používané pro standardizované předávání informací o zranitelnostech a dalších dat souvisejících s informační bezpečností, se zaměřením na formáty XCCDF a OVAL. V textu jsou zkoumány existující přístupy a nástroje sloužící k tvorbě obsahu těchto standardů. Na základě získaných poznatků je navržen nový nástroj s cílem řešit nedostatky existujících přístupů. Text práce také popisuje implementaci a testování navrženého nástroje.
The aim of this work is to study and describe the SCAP security standards in a simple way with focus on the XCCDF and OVAL formats. State-of-the-art editors and content development approaches are described and their benefits together with shortcomings are identified. Based on the obtained knowledge, a new content editor design is proposed to minimize the shortcomings of the known approaches. Implementation and testing of the proposed editor are described.
Description
Citation
BEŇAS, P. Design Better Content Development Process for SCAP Standards [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Bezpečnost informačních technologií
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO