Srovnání volně dostupných zobrazovacích knihoven

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hlavním účelem této práce je poskytnout detailní analýzu některých hlavních volně dostupných zobrazovacích knihoven s důrazem na jejich význačné vlastnosti, a hloubkové porovnání mezi nimi s ohledem na jejich možné praktické užití. Konkrétní vybrané zobrazovací knihovny v této práci jsou následující - OpenSceneGraph, Ogre 3D, Irrlicht Engine, Crystal Space a OpenSG, avšak některé ostatní jsou spomenuty taktéž. V neposlední řadě jsou taky zahrnuty i vlastní příklady jejich užití sloužící k demonstraci některých spomenutých vlastností a principů analyzovaných knihoven.
The main purpose of this paper is to provide a detailed analysis of some of the major available open source rendering libraries with the emphasis on their notable characteristics, and an in-depth comparison among them with regards to their possible practical use. Specifically, the selected rendering libraries in this paper are the following - OpenSceneGraph, Ogre 3D, Irrlicht Engine, Crystal Space and OpenSG, but a sidenote is given to some of the others as well. Last but not least, self-made examples of their usage are also included, and are meant to demonstrate some of the mentioned characteristics and principles of the analysed libraries.
Description
Citation
ZÁLETA, M. Srovnání volně dostupných zobrazovacích knihoven [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO