Escape Motions: Rozšíření editoru Flame Painter

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce navrhuje a implementuje vylepšení pro původně čistě rastrovou verzi editoru Flame Painter. Mezi hlavní vylepšení, kterými se tato práce zabývá patří vylepšení systému zpětných kroků s ohledem na jeho funkčnost i paměťové nároky a rozšířením editoru o vektorové prvky, které umožňují efektivnější práci s vykreslovanými obrazci. Tato práce vznikala v spolupráci s pracovníky firmy Escape Motions.
Main goal of this master´s thesis is to propose and implement improvements to an original purely raster version of Flame Painter editor. An enhancement of the undo/redo system with emphasise to its functionality and memory requirements has been implemented. Moreover, the editor was extended by adding an ability to edit brush strokes using vector primitives which effectively assist the user in future stroke editing. This project was created in cooperation with employees of the Escape Motions Company.
Description
Citation
PIOVARČI, R. Escape Motions: Rozšíření editoru Flame Painter [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
prof. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Vysvětlete smysl použití editovatelných a needitovatelných vrstev. Jaké výhody/nevýhody by mělo vykreslování pomocí OpenGL?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO