Rekonstrukce datových typů při zpětném překladu kódu

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá popisem metod rekonstrukce datových typů při zpětném překladu. Je definován pojem zpětného inženýrství a představen zpětný překladač vyvíjen v rámci projektu Lissom, pro potřeby kterého tato práce vznikla. Jsou představeny stávající metody rekonstrukce jednoduchých i složených datových typů a podrobně vysvětleny přístupy založené na analýze toku dat a analýze ofsetů paměťových operací. Jádrem práce je návrh nové techniky rekonstrukce jednoduchých a složených datových typů, vhodné pro nasazení v prostředí rekonfigurovatelného zpětného překladače projektu Lissom. Jsou vysvětleny základní principy nového návrhu, jeho implementace a souvisejících změn ve vyvíjeném zpětném překladači a jeho medzikódě. Výsledné řešení je podrobeno řadě testů. V závěru jsou diskutovány dosažené výsledky, nedostatky a směr další práce.
This document describes methods for a reconstruction of data types in the decompilation problem. It defines the concept of reverse engineering and introduces decompiler developed by the Lissom project. It presents existing methods of reconstruction of the simple and complex data types, and explains in detail approaches based on data-flow analysis and analysis of the memory operation offsets. The core of this thesis is the design of a new technique of reconstructing simple and complex data types, suitable for deployment in a retargetable decompiler environment of the Lissom project. Basic principles of the new technique, its implementation and related changes in decompiler and intermediate language are described. The solution is tested and the conclusion discusses the achievements, shortcomings and direction of the further work.
Description
Citation
MATULA, P. Rekonstrukce datových typů při zpětném překladu kódu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Bezpečnost informačních technologií
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Za akých predpokladov bude možné rozlíšiť datový typ union?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO